NFC Tag - Blog

گزارش NSW برای تصویب خرید بلیطهای بدون تماس در حمل و نقل

NSW اعلام کرده است که مسافران حمل و نقل عمومی در سیدنی ، استرالیا ، اکنون از کارتهای پرداخت بدون تماس ، کارت اعتباری یا کارتهای مختص پرداخت بلیط استفاده می کنند تا 1.5 مایل در هفته سفر داشته باشند.

Visa به بازرگانان اجازه استفاده از NFC برای پرداخت را میدهد

Visa از یک نرم افزار جدید به نام Tap to Phone  پرده برداری کرده است. این نرم افزار به بازرگانان امکان پرداخت بدون تماس از طریق NFC  تلفن همراه و بدون سخت افزار اضافی را امکانپذیر میکند.

دریافت برنامه

پرداخت اینترنتی

با استفاده از کلیه کارت های تحت شتاب و توسط درگاه به پرداخت ملت می توانید فاکتور خود را آنلاین پرداخت کنید.